Základy účetnictví

Termíny:  8. října 2022 (sobota)

Čas: 9,00 - 13,00 

Cena: 1 190,-Kč

Kurz  je vhodný pro účastníky, kteří se potřebují seznámit s účetnictvím  a pochopit jeho základní principy a funkci. Na kurzu se seznámíte s účetními výkazy, co znamenají pojmy aktiva a pasiva, jaké jsou daňově uznatelné či neuznatelné náklady, co je to DPH atd. Kurz Vám pomůže ve vašem zaměstnání (ať jste na jakékoliv pozici či oddělení) při komunikaci např. s finančním oddělením.


Přihlášení na kurz