Test účetních znalostí

Použité zkratky:

VPD - výdajový pokladní doklad
FAP - přijatá faktura od dodavatele
FAV - vystavená faktura odběrateli
INT - interní účetní doklad